Laboratori

Anàlisis de pols explosives, vapors inflamables i altres assajos

IPS-Industrial col·labora amb un laboratori europeu que ens ajuda en la identificació real dels riscos sobre productes i equipaments. Quan hi ha una barreja de productes dels valors fisicoquímics del producte poden variar. Per aquesta raó és convenient saber exactament quins són els valors fisicoquímics per identificar els riscos reals de les matèries utilitzades.

També col·laborem per fer estimacions i mesures de concentració límit (VLE, VME) de productes CMR (Productes Carcinogènics, Mutagènics o tòxics per a la Reproducció) per complir amb les directives europees i amb la directiva REACH.

Contacteu amb nosaltres

Si busqueu solucions de seguretat i higiene industrial no dubteu en contactar-nos.
Estarem encantats de poder-vos ajudar per garantir la seguretat a la vostra empresa.