Estudis i Certificacions SIL

Certificacions segons EN 61508 i EN 61511

Certificacions SIL segons EN61508 i EN61511La indústria de processos conté riscos, pels treballadors, la maquinària, els equips i el medi ambient, estan en una situació constant d'exposició a danys a conseqüència d'aquests riscos. Cada risc conté un esdeveniment iniciador, i una determinada severitat de conseqüències si el mateix és iniciat. Per minimitzar la presència de l'esdeveniment iniciador del risc i / o per mitigar les conseqüències del risc iniciat s'implementen mesures de seguretat, les quals contenen una funció de seguretat i un nivell de certesa i / o d'integritat que garantirà l'acció de la funció de seguretat si és demanada pel risc.

Si la mesura de seguretat conté dispositius elèctrics, electrònics i / o electrònics programables s'anomena Sistema Instrumentat de Seguretat (SIS per les sigles en anglès), amb funcions instrumentades de seguretat (SIF per les sigles en anglès), amb un nivell d'Integritat de seguretat (SIL per les sigles en anglès); i les seves característiques des de la concepció fins al desmantellament es regeixen per les normes internacionals IEC 61508 i IEC 61511.

Necessiteu una certificació SIL segons IEC EN61508 i EN61511?

IPS-Industrial realitza els càlculs, estimacions, verificacions, assajos i validacions de les cadenes de seguretat SIL (Hardware i Software) lliurant un certificat SIL (Safety Integrity Level) segons les normes IEC 61508 i IEC 61511.

El programari (software) que gestiona les seguretats SIL té una gran importància. Més del 35% de les fallades que comporten a un accident vénen deguts per la mala programació del programari. És per això que la norma EN 61508.3 indica els requisits del programari que gestiona cadenes de seguretat SIL. La norma indica que el programari ha de ser validat. En aquest cas IPS-industrial utilitza la tècnica de modelització que és ALTAMENT RECOMANADA per la norma per a les validacions del programari (software).

Contacteu amb nosaltres

Si busqueu solucions de seguretat i higiene industrial no dubteu en contactar-nos.
Estarem encantats de poder-vos ajudar per garantir la seguretat a la vostra empresa.