Explosió en una canalització de recuperació de COV en una petroquímica

PDF: Explosió en una canalització de recuperació de COV en una petroquímica